English A A A A A

Aktuelt

Spesialundervisning for voksne i Malvik kommune

Gjeldende lovverk: Opplæringsloven

Malvik kommune har avtale med Trondheim kommune om voksenopplæring, herunder også spesialundervisning for voksne. Opplæringa vil foregå ved Enhet for voksenopplæring. Rett til spesialundervisning hjemles i enkeltvedtak fra opplæringsstedet på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP- Tjenesten i Malvik kommune etter søknad på søknadsskjema.
Den sakkyndige vurderinga skal vise behovet for spesialundervisning og foreslå mål, tiltak og omfang.
 

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Se hvordan du kan søke om tjenesten til høyre i menyen.

Logopedi

Logopedi er et fagfelt som retter seg mot språk/tale/kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er et av menneskets grunnleggende behov. Det kan oppstå vansker med språket og/eller talen. Vanskene kan være medfødt, eller kan komme som følge av sykdom, skade o.l.