English A A A A A

Vitenskapelige artikler

Artikler basert på prosjektet "Fra kunnskap til handling og handling til kunnskap":

Lillefjell M, Knudtsen MS, Wist G & Ihlebæk C. From knowledge to action in public health management: Experiences from a Norwegian context. Scandinavian Journal of Public Health, 2013, Vol. 41(8), pp. 771-777.

Magnus E, Knudtsen, MS, Wist G, Weiss D & Lillefjell M (2016). The search conference as a method in planning community health promotion actions. Journal of Public Health Research. 5:621.

Weiss D, Lillefjell M & Magnus E (2016). Facilitators for the development and implementation of health promoting policy and programs – a scoping review at the local community level. BMC Public Health, 16:140, DOI:10.1186/s12889-016-2811-9

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Lillefjell, M, Knudtsen, M. S. & Wist, G. (2011). Kunnskapsbasert folkehelsearbeid.Kartlegging av kunnskapsgrunnlag, pågående satsinger samt forsknings- og kompetansebehov i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt. Rapport 06. ISBN 978-82-93158-07-3, ISSN 1892-6207 

Artikler publisert ut fra LEV VEL-undersøkelsen

Maass, Kloeckner, Lindstrøm & Lillefjell (2016). The impact of neighborhood social capital on life satisfaction and self-rated health. A possible pathway for health promotion? Health & Place 42; 120-128.

Maass, Lindstrøm & Lillefjell (2014). Exploring the relationships between perceptions of neighborhood resources, Sense of coherence and health for different groups in a Norwegian neighborhood. Journal of Public Health Research, 3(1):208