English A A A A A
Svebergmarka

Visning

Private og selvbyggere

For visning av eneboligtomtene eller spørsmål ta kontakt med Ingrunn-mari.evensen@malvik.kommune.no eller willy.stork@malvik.kommune.no for avtale,

ev. kontakt oss på 73 97 20 00.

Profesjonelle utbyggere og entreprnører

Vår samarbeidspartner, PROAKTIV Eiendomsmegling, gjennomfører visninger etter hvert som feltene legges ut for salg.

Ta kontakt med Kristoffer Menne i PROAKTIV Eiendomsmegling  på 73 99 22 55.