English A A A A A
Bilde Svebergmarka juni 17_600x450

Velkommen til ekstravisning 15. august kl. 15.00–18.00

Visning av eneboligtomter i Svebergmarka

Etter forespørsel er det satt opp en ekstra visning av tomtene i område B21 a-c, B22 c og B23 b tirsdag 15.august i tidsrommet kl. 15.00–18.00. Oppmøtested på parkeringsplassen nedenfor Sveberg barnehage. Kommer du etter kl. 15.00 går du inn i anleggsplassen. Se mer informasjon om visning .

Til orientering:

  • Ved overtagelse vil nesten hele B21a være ferdig sprengt ut og planert 75 cm under ferdig gulv. Unntaket er tomt E7 som kun delvis blir utsprengt og grovt planert.
  • Forslag til kjøpekontrakt ble revidert 9.august 2017. Punkt om byggeplikt og gjenkjøpsrett var falt ut i første versjon.

Se her for mer informasjon om tomtesalget i Svebergmarka.