English A A A A A

Virksomheter

Innefor de ulike fagområdene i kommunen er de ansatte organisert i ulike virksomheter.

Organisasjonen har 18 virksomheter fordelt på sektorområdene helse og velferd, oppvekst og kultur, teknisk og drift. 

Virksomhetene rapporterer til kommunalsjefene.

Stab og støtte (servicetorget, IT-avdelingen, personal og stab) ligger i organisasjonsavdelingen.