Engasjement

Vil du være med å påvirke morgendagens tjenestetilbud i kommunen?

Det skal velges nytt Brukerutvalg (råd for funksjonshemmede) i høst for de neste fire årene – 2015-2019 - og vi ønsker forslag til representanter fra din organisasjon!
Utvalget består av 5 personer fra ulike interesseorganisasjoner, og dagens sammensetning er fra Norges handikapforbund, ADHD-Norge, Mental helse, Hørselshemmedes landsforbund og Norges blindeforbund.

Hva gjør Brukerutvalget i Malvik?
Drøfter saker på generelt grunnlag som har betydning for brukere med særskilt behov for tilrettelegging. Noen eksempler er universell utforming i boligområder og offentlige bygg, utbygging av omsorgsboliger og sykehjem, tjenestetilbud, individuell planordningen, høringsuttalelser til fylke og stat. Utvalget deltar også i ulike prosjekter i kommunen. Framover vil det være fokus på samhandlingsreformen og universell utforming.

Hvor ofte har Brukerutvalget møter?
Utvalget har ca 6-8 møter i året (to timer på kveldstid). Møtegodtgjøring er den samme som for politiske utvalgsmøter.

Har du spørsmål om Brukerutvalgets arbeid?
Kontakt Tone Wiig (leder) E-post: tone.wiig@vegvesen.no eller undertegnede. Se også Malvik kommunes internettside: www.malvik.kommune.no

Frist for å sende forslag til representanter er 25.oktober 2015 Pr. post til Malvik kommune, Postboks 140, 7550 Hommelvik eller E-post til elise.mathisen@malvik.kommune.no
Utvalget oppnevnes av det nye Kommunestyret i november 2015.