English A A A A A
Illustrasjon: Colourbox.com

Vil du være besøkshjem, støttekontakt eller tilsynsfører?

Ønsker du å bidra til å gi barn i Malvik en bedre hverdag?

Malvik barneverntjeneste søker etter engasjerte, trygge mennesker som ønsker å være en ressurs for barn og ungdom i Malvik.

Vi søker familier, voksne par eller enslige med en stabil livssituasjon. Til å være støttekontakt søker vi også ungdom som helst er over 18 år.

Du kan lese mer om hva det innebærer å være besøkshjem, støttekontakt, eller tilsynsfører, her: Barneverntjenesten i Malvik - MALVIK KOMMUNE.

Barneverntjenesten søker også etter tilsynsførere. En tilsynsfører skal være med å sikre at barn som bor i fosterhjem i kommunen har det bra. Det innebærer å være er trygg voksen som barnet kan snakke med og som vil ta barnet på alvor. Det skal gjennomføres minimum fire samtaler i året.

Personlige egenskaper vektlegges, og det kreves ingen formell utdanning for å være besøkshjem, støttekontakt, eller tilsynsfører. Det stilles krav om politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Som besøkshjem, støttekontakt eller tilsynsfører, får du oppfølging av barneverntjenesten. Lønnsgodtgjørelse og utgiftsdekning gis etter kommunens satser.

Kan dette være aktuelt for deg eller din familie?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med

Barnevernleder Ingvild Granum, ingvild.granum@malvik.kommune.no, eller på telefon 468 53 011.
Barnevernkonsulent Camilla Kristiansen, camilla.kristiansen@malvik.kommune.no , eller på telefon 481 66 276.