English A A A A A

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Ambulanse NØDNR 113
Brann 110
Politi 112
Nødnummer (teksttelefon) 1412
Malvik lensmannskontor 404 37 354
   
Legevakt 116 117
Tannlegevakt i Malvik 73 50 55 00
   
Veterinær (vakt for produksjonsdyr og hest) 482 04 870
Vakttelefon ettersøk av sykt og skadet vilt (Politiet videreformidler beskjed) 02800
   
VAKT-telefon vei, vann og kloakk 916 13 813
   
Kriser (meldes dagtid sentralbord)
Kriseledelse (Rådmann)

Kriseledelse (Ordfører) 

 

73 97 20 00
976 36 633
980 59 711

Kirken (Malvik og Hommelvik menigheter) 73 98 05 00
   
Legekontorene i Malvik kommune:
Saksvik legekontor
Vikhammer legekontor
Hommelvik legekontor
73 98 71 00
73 97 35 00
73 97 21 00
Alarmtelefon for utsatte barn og unge  116111
Barnevernvakta i Trondheim  02800
Demensteam Malvik kommune 73 97 20 00
Krisesenteret 73 52 34 20
Malvik Røde Kors Alarmtelefon 971 57 070
Vakttelefon Fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410
Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon  800 30 196