English A A A A A
Informasjon helsestasjoner

Viktig informasjon om helsestasjonene i Malvik

Koronautbruddet har ført til redusert helsetilbud ved våre helsestasjoner. Nødvendig helsehjelp gis etter nasjonale krav til gravide, nyfødte og de minste barna. Vaksinasjonsprogrammet prioriteres for å unngå at andre sykdommer blusser opp.

Vi trenger hjelp fra deg for å holde helsestasjonen trygg. Hygienetiltakene er strenge og skal følges ved besøk hos oss.

  • Har du symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon skal du IKKE komme til timen.
  • Kun timeavtale gir adgang til Hommelvik og Vikhammer helsestasjon.
  • Ingen i karantene skal komme, men vil få tilbud om time i egnet lokale.
  • Kun en foresatt følger barnet, og ingen søsken skal følge med. Unntak avklares.
  • Venterommet skal belastes minst mulig.

Åpen veietid utgår i den formen det har vært, fra og med 12. mars– og på ubestemt tid. Ta kontakt og få satt opp individuell tid til veiing.
Grupper 4 mnd, 10 mnd og barseltreff avlyses, dere vil bli kontaktet av helsesykepleier/ sekretær som finner ny tid for time.

Åpen telefontid hver dag kokken 08.30 –10.00 og klokken 13.00 – 14.00

Telefonnummer til helsestasjonene: 918 82 500.  Her treffer du sykepleier, jordmor og helsesykepleier.

Bruk fortrinnsvis mail, alle henvendelser besvares.
helsestasjon@malvik.kommune.no

Tross begrenset tilgang til helsestasjonene ønsker vi å bistå familiene i Malvik nå, og vi tilbyr telefonkonsultasjon.

Takk for samarbeidet til nå og videre.