English A A A A A
Busskilt

Viktig informasjon ang. buss fra Sveberg til Hommelvik ungdomsskole

Vi har etter 01.01.12 hatt noen utfordringer mht. busstransport.
Buss på morgenen framskyndes med avgang kl. 07.50 fra Bjørnmyra (mot tidligere kl. 07.55). Gjelder fom. torsdag 12.01.12. Nettbuss og AtB begrunner dette med at det er nødvendig for å kunne bringe elever til Hommelvik ungdomsskole og Sveberg skole til skolestart på morgenen.

Henvendelser ang. skoleskyss rettes til Skolen: 73972450 AtB v/Sissel Hagen: 9881601