Viktig arbeidsinnvandring til regionen

Trondheimsregionen hadde 22 389 innvandrere ved forrige årsskifte. I Malvik er det flest innvandrere fra Polen, Sverige og Tyskland.

Statistikken fra Trondheimsregionen omfatter både arbeidsinnvandrere og flyktninger, men det er ikke flyktningeland som dominerer. Innvandrere er definert som personer født i utlandet med utenlandske foreldre.

Trondheim (10 prosent) og Midtre Gauldal (8,5 prosent) har størst andel innvandrere av kommunene i regionen. Malvik har en innvandrerandel på 5,9 prosent. Skaun (2,9 prosent) og Leksvik (3,5 prosent) har lavest andel.

Se mer informasjon på nettsidene til Trondheimsregionen