English A A A A A
Vikhammeråsen barnehage - forsidebilde

Velkommen til Vikhammeråsen barnehage

Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1–6 år. Det er 12 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i tre avdelinger.

Barnehagen er samlokalisert med grendaskolen, og barnehagen og skolen åpnet i 1984. Vi har et unikt stort uteområdet med mye skog, og gang- og sykkelvei utenfor gjerdet. Barnehagen er omgitt av fine nærområder som skog, andre lekeplasser, barnehage, jorder og bondegårder. Butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand fra barnehagen.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Vikhammeråsen
  • Antall avdelinger: 3
  • 0–6 år
  • Antall barn: 50

______________________________________________________________________________________________________________

Slik jobber vi

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel. Her kan du også lese mer om prisoversikten for barnehagene i Malvik kommune.

______________________________________________________________________________________________________________

Barnehagens styrer

Turid Dahl
Telefon: 73 97 22 10/480 35 082
E-post: turid.dahl@malvik.kommune.no

______________________________________________________________________________________________________________

Grupper

Blomsterenga
Telefon: 468 94 802 (1–3 år)

Furutoppen
Telefon: 468 86 418 (3–6 år)

Maurtua
Telefon: 468 86 518 (3–6 år)

______________________________________________________________________________________________________________

Hvis du vil ha mer informasjon om barnehagene i Malvik kommune, kan du gå inn på vår hovedside.