English A A A A A
Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Vikhammeråsen grendaskole

Vikhammeråsen grendaskole

Besøksadresse: Basunveien 11, 7560 Vikhammer

Vikhammer skole_1012x809

Vikhammer skole

Vikhammer skole
Besøksadresse: Malvikvegen 303, 7560 Vikhammer

 

Aktuelt

Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole

Virksomhetsleder: Helle Vollan
Telefon: 73 97 24 20

Avdelingsleder 1.–4. trinn, Vikhammeråsen grendaskole: Guri Bade Nilsen
Telefon: 73 97 22 00

Avdelingsleder 1.–4. trinn, Vikhammer skole: Anne Marie Steinnes
Telefon: 73 97 24 20

Avdelingsleder 5.–7. trinn, Vikhammer skole: Bjørn Granum
Telefon: 73 97 24 20

E-post: postmottak.Vikhammer.skole@malvik.kommune.no 
E-post: grendaskolen@malvik.kommune.no

Vikhammer skole
Besøksadresse: Malvikvegen 303, 7560 Vikhammer

Vikhammeråsen grendaskole
Postadresse: Basunveien 11, 7560 Vikhammer

Fakturadresse: Fakturamottak for Værnesregionen, Rådhus 2, 7590 Tydal

Kort om oss:
Vikhammer skole ligger sentralt i ytre Malvik, med nærhet til friluftsområder, idrettsanlegg og kulturskole. 
Skolen består av tre avdelinger hvorav den ene avdelingen, Vikhammeråsen grendaskole, ligger i egne skolelokaler.
Elevene er fordelt på trinnene 1–7.