English A A A A A
Vikhammer barnehage - hovedbilde

Vikhammer barnehage

Velkommen til prosjektsiden for Vikhammer barnehage.

Her finner du informasjon om prosjektet, kommende aktiviteter og bilder fra anleggsprosessen. 

Hvis du har spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet, finner du informasjon nederst på siden.

Kort om prosjektet

Vikhammer barnehage skal bygges mellom gården Vikhammer Nedre og Vikhammer Motell og Camping, vis a vis Vikhammer skole. Behovet for barnehageplasser i kommunen er økende, og Vikhammer barnehage skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, og gir en økt kapasitet i området.

Byggingen av barnehagen er en del av sentrumsplanen for Vikhammer.

Kapasiteten ved barnehagen er 104 plasser, med fire grupper med barn under tre år og to grupper med barn over tre år. Barnehagen er universelt utformet, og tilrettelegges for barn med spesielle behov, og blir den første i sitt slag i kommunen.

Prosjektet strekker seg fra 1. april 2022, og er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

Omfang og progresjonsplan

Her publiserer vi informasjon om omfang og progresjonsplan.

Arbeidsomfanget vil naturlig følge gjeldende regelverk og lover vedrørende støynivå med mer.

Byggeplass

Vikhammer barnehage bygges mellom gården Vikhammer Nedre og Vikhammer Motell, vis a vis Vikhammer skole.

Vikhammer barnehage - anleggsområde

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bygges det ny barnehage?


Behovet for barnehageplasser i kommunen er økende, og Vikhammer skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage. Barnehagen skal ha en kapasitet på 104 barn, fordelt på fire grupper under tre år og to grupper med barn over tre år.

 


 

Har kommunen kartlegt kvikkleire i området, og hvor kan jeg finne oversikt over kvikkleireområdene?

 

Malvik kommune har kartlagt området, og det er ikke kvikkleire på tomta.

Kvikkleirerapporter for Malvik kommune finner du her.
På nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat finner du oversikt over kvikkleireområder.

 


 

I forbindelse med anleggsarbeidet hvordan blir ankomsten for husene i området berørt?


Det er sendt ut nabovarsel i forbindelse med arbeidet, og berørte husstander har fått opparbeidet alternativ veitrase for ankomst til boligene.

 


 

Blir det mulighet å gå eller kjøre til fjorden i anleggsperioden?

Det er anlagt alternativ veitrase fra Malvikvegen og ned til fjorden. Det er mulig å ta seg til fjorden, både i bil og til fots.

 


 

Foregår det arbeid på kveldstid og i helgene?

 

Det kan forekomme arbeid på kveldstid og i helg. Alt arbeid skjer under gjeldende regelverk for arbeid og støy. På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om støy.


 

Hvordan er støyproblematikken under anleggsarbeidet?


Malvik kommune forholder seg til gjeldende lov og regler vedrørende støyarbeider. På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om støy.
Det er viktig at innbyggere i området blir ivaretatt i anleggsperioden, og det foreligger plan for beskyttelse av omgivelsene, både med tanke på trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, støvdemping, støy, arbeidstid, eventuelle rystelser og brakkerigg.

 


 

Jeg har spørsmål eller innspill til prosjektet, hvem kan jeg kontakte?


Hvis du har spørsmål eller innspill, kan du kontakte oss her. Henvendelsene blir besvart senest 14 dager etter innsending, men vi forsøker å svare ut så raskt som mulig.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Wolfram Pretzsch
E-post: wolfram.pretzsch@malvik.kommune.no
Telefon: 984 52 929

Daniel Bernal-Halvorsen
E-post: daniel-alexander.bernal-halvorsen@malvik.kommune.no
Telefon: 467 83 665

Kommunikasjonsansvarlig Rolf Martin Krey
E-post: rmk@malvik.kommune.no
Telefon: 975 84 961

 


 

Jeg har spørsmål som krever omgående svar, hvor kan jeg henvende meg?
Har du en henvendelse som krever umiddelbart svar, kan du ringe teknisk vakttelefon på utenom ordinær arbeidstid på 916 13 813.

 


 

Når er prosjektet ferdig?

Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

 


 

Når kan barnehagen tas i bruk?

I utgangspunktet skal barnehagen være klar til barnehage- og skoleåret 2023–2024.

 


 

Skal barnehagen være tilrettelagt for barn med behov for spesielle behov?

Barnehagen skal tilrettelegges for barn med spesielle behov, og blir den første i sitt slag i kommunen.

Bilder

Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsområde - 19.04.22 - 2.jpg

19. april. Grunneier har gjort forberedende arbeid på tomta og fjerner forurensede masser.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsområde - 19.04.22 - 1.jpg

19. april. Anleggsområdet er klargjort til byggestart.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsområde - 19.04.22 - 3.jpg

19. april. Barnehagen skal bygges mellom Vikhammer Motell & Camping og fjorden.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsområde - 19.04.22 - 4.jpg

19. april. Barnehagetomta sett opp mot Vikhovlia i bakgrunnen.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 11.05.22 - 1.png

11. mai. Anleggsarbeidet er i gang på barnehagetomta. Det har foregått sprengningsarbeid for å forberede bygging.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 11.05.22 - 2.png

11. mai. Anleggsarbeidet er i gang på barnehagetomta. Det har foregått sprengningsarbeid for å forberede bygging.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 11.05.22 - 3.png

11. mai. Anleggsarbeidet er i gang på barnehagetomta. Det har foregått sprengningsarbeid for å forberede bygging.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 09.06.22 - 1.jpg

9. juni. Arbeidet med kjelleren er i gang. Her med støping av såle og fundamenter.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 09.06.22 - 2.jpg

9. juni. Forskalingsarbeid med barnehagens kjeller.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 09.06.22 - 3.jpg

9. juni. Arbeidet med kjeller er godt i gang.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - anleggsarbeid - 07.07.22.jpg

7. juli. Stor aktivitet på området med støping av kjeller og fylling av området.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - forskalingsarbeid - 07.07.22.jpg

7. juli. Støping av bankett og vegger for kjelleren er godt i gang.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - oversiktsbilde - 07.07.22.jpg

7. juli. Anleggsområdet med fundamentet til kjelleren til venstre i bildet.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde varmeisolasjon under grunnplate blir lagt og aggregat for boring av energibrønner er på plass - 23.08.22.jpg

23. august. Varmeisolasjon under grunnplate blir lagt, og aggregat for boring av energibrønner er på plass.


Vikhammer barnehage - artikkelbilde - forberedelse i forkant av sprenging av vei ved motellet - 23.08.22.jpg

23. august. Forberende arbeid i forbindelse med sprengig av vei forbi Vikhammer Motell & Camping.

Byggekamera

Byggekamera