English A A A A A
Bilde av Vidhaugen barnehage

Velkommen til Vidhaugen barnehage

Vidhaugen barnehage ble åpnet 1. august 2012 i nye flotte lokaler på Sveberg. Vi har organisert oss i fem grupper, to småbarn, to storbarn og en mellomgruppe. Vi har fokus på læringsmiljøet, miljøbevissthet og fysisk aktivitet og helse. Alle gruppene våre har to pedagoger, i tillegg til to fagarbeidere/assistenter.

Vi er opptatt av å ha en mangfoldig personalgruppe av begge kjønn, slik at barn, foreldre og personalet har ulike rollemodeller.

Barnehagen er en del av MiB (Menn i barnehage), i tråd med nasjonal satsing for å rekruttere og beholde menn i barnehageyrket.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Vidhaugen
  • Antall grupper: 5
  • 0 til 6 år
  • Antall barn: Om lag 100

______________________________________________________________________________________________________________

Slik jobber vi

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel. Her kan du også lese mer om prisoversikten for barnehagene i Malvik kommune.

______________________________________________________________________________________________________________

Barnehagens styrer

Tove Skjei
Telefon: 73 97 32 40
E-post: tove.skjei@malvik.kommune.no

______________________________________________________________________________________________________________

Grupper

Rektangel
Telefon: 73 97 32 47 og 953 03 554

Sirkel
Telefon: 73 97 32 46 og480 18 184

Trapes
Telefon: 73 97 32 45 og 480 18 177

Kvadrat
Telefon: 73 97 32 44 og 959 84 476

Trekant
Telefon: 73 97 32 43 og 959 84 479

______________________________________________________________________________________________________________

Hvis du vil ha mer informasjon om barnehagene i Malvik kommune, kan du gå inn på vår hovedside.