Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Viderefører ikke lokal smittevernforskrift

I ekstraordinært formannskapsmøte 23. juni ble det vedtatt at den lokale smittevernforskriften ikke videreføres. Fra og med 24. juni gjelder nasjonale retningslinjer.

Kommunelegens klare faglige vurdering er at det synes hensiktsmessig å gi følgende anbefalinger:

  • Det anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
  • Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.
  • Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år.
  • Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand.
  • Det anbefales å begrense antall sosiale kontakter (gjelder ikke egen husstand/arbeid/skole).
  • Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Rådmannen understreker viktigheten av at personer som defineres som nærkontakt til smittede er konsekvent ved gjennomføring av ordinær karantene. For å begrense videre smittespredning skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. Ved tvil om egen situasjon oppfordres det til å ta kontakt med koronatelefonen eller sjekke reglene på Helsenorge.no.

Her finner du saksframlegget fra ekstraordinært formannskapsmøte 23. juni.