Karussdammen i Stavsjøen

Veterinærinstituttet utfører en mindre tilleggsdosering av rotenon i Stavsjøen tirsdag 29. september

Veterinærinstituttet gjennomfører tirsdag 29. september en tilleggsdosering i avsnørte vannvolum ved utløpet av Stavsjøen (nær gapahuk/demning). Dette gjøres for å sikre god innblanding i disse dammene. Det vil bli brukt ca. 10 liter CFT-Legumin (inneholder rotenon). Skilt blir satt opp for å informere brukerne av området.