Verneverdig natur

Storfossen og Dølanfossen ligger langs Homlavassdraget. Storfossen er med sitt 40 meters fall en av de største uberørte fossene i Sør-Trøndelag. Her kan man høre og se Fossekallen, Norges nasjonalfugl.

Begge fossene er lett tilgjengelig med stier og gjerder fra fylkesveien, tursti fra Hommelvik sentrum langs Homla til Storfossen.

Regnskogen i Homladalen og naturen rundt fossene er spesielt verneverdig. Området ved Storfossen er et spraysamfunn, nært beslektet med boreal regnskog. Området har verdifulle regnskogsbiotoper med unike botaniske lavarter. Det vokser også spesiell gammelgranskog på et avgrenset område ved Storfossen. Det henstilles til publikum om å fare varsomt i området.

Du kan lese mer om naturmangfold i Malvik her.

Tips en venn Skriv ut