English A A A A A

Saksvik skoles verdigrunnlag.

 

Skolens verdigrunnlag, forkortet til RESPEKT, er et av de fremste redskaper vi har i arbeidet med å skape et godt og trygt læringsmiljø. Alle voksne på skolen er forpliktet av skolens verdigrunnlag og handlingsplanen mot mobbing. Vi legger i denne planen vekt på forebyggende tiltak mot mobbing. Planen er utarbeidet av alle ansatte, elevråd og FAU. Vi har utarbeidet felles klasseregler som gjelder for alle fra 1. – 7.trinn. Her er det tipsplakat og konsekvenser dersom reglene brytes.

verdigrunnlag