Verdens vanndag 22. mars

Verdens vanndag blei stiftet av FN’s generalsforsamling i 1992. Siden 1993 har Verdens vanndag blitt markert den 22. mars hvert år – over hele verden. Vannsamarbeid er temaet for årets vanndag. Målet er å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannressursene.

Over store deler av verden er mangel på vann til drikke, personlig hygiene og til sanitært bruk en av de viktigste årsaker til sykdom og nød. FN har beregnet at ca 1 milliard mennesker mangler tilgang på trygt drikkevann.

Norge har rik tilgang på gode vannkilder. Å drikke vann rett fra krana er et gode vi i Norge tar for gitt. I andre deler av verden er dette helt utenkelig. Rent vann er rett og slett mangelvare, og mange blir syke og dør av vannet de får i seg. Friskt og godt drikkevann er derfor en svært verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Vi i Norge har et vannforbruk pr døgn på ca 230 liter pr person. Dette er 23 ganger så mye som de fleste mennesker i u-landene.
Rent vann er en livsnødvendighet for alle levende organismer. Det daglige væsketapet må erstattes med tilførsel av ny væske, og fra et helsemessig synspunkt er det ønskelig at det meste erstattes med rent drikkevann. Vann er det næringsstoffet det er mest av i kroppen og det er helt livsnødvendig med regelmessig tilførsel av vann. Kroppsvæskene våre består hovedsakelig av vann og utgjør om lag 50 – 60 % av kroppsvekten.
Vann er et effektivt smøremiddel som beskytter kroppens organer mot skader. Vann stabiliserer også kroppstemperaturen og er nødvendig for kroppens temperaturregulering. Vann renser kroppen. Det gir en sunnere kropp og du vil følge deg bedre. Vann motvirker hodepine og slapphet. Kroppen trenger ca 2 liter væske daglig.
Vann som tørstedrikk forebygger skader og hull i tennene. Syreskadde tenner – erosjoner – er et økende problem knyttet til et høyt inntak av sure leskedrikker som saft, sportsdrikker, juice og brus med og uten sukker. Undersøkelser viser at 20 % av norske 20 åringer har alvorlig emaljeskade på tennene – noe som krever omfattende og kostbar behandling.
Vann er sunt, godt og gratis. Vann er en fantastisk tørsteslukker. Drikk vann og ta godt vare på kroppen din.
 
V
isste du at:
 
 
 
 
-      Du får ca 800 halvlitere med vann fra springen for samme pris som en halvliter flaskevann/ brus
-      Drikker du vann fra springen isteden for å kjøpe brus/ flaskevann hver dag, sparer du ca 5200,- kr i året
-      I blindtester/ smakstester kommer drikkevann fra springen oftest vel så godt ut som flaskevann
-      Flaskevann er ikke sunnere enn vann fra springen, men er et vesentlig bedre alternativ som tørstedrikk enn brus
-      Det er langt flere bakterier (ufarlige bakterier) i flaskevann enn i springvann
-      Produksjon og frakt av flaskevann/ bruks krever ca 1500 ganger mer energi enn tilsvarende mengde fra springen
Logo Verdens vanndag 2013
Logo Verdens vanndag 2013