English A A A A A
Barnehage

Vellykket gjenåpning av barnehagene

Den siste uka har alle kommunale og private barnehager i Malvik gjenåpnet dørene. Den nye barnehagehverdagen består av mange nye smittevernrutiner.

Av de totalt 820 ungene i Malviks barnehager har 2/3 kommet tilbake og benyttet barnehagetilbudet allerede den første åpningsuken.

Cirka 550 barn har møtt opp i sine respektive barnehager hver dag denne uka, og de har blitt møtt av nye hverdagsrutiner.

- Barna har blitt tatt imot i barnehagen på en god, forsvarlig og kontrollert måte. Gode smittevernrutiner i alle faser av barnehagehverdagen har vært det aller viktigste å få på plass i forberedelsene, sier virksomhetsleder for barnehager i Malvik, Ann Kristin Aalberg.

Hun er ikke bekymret for at barna skal oppleve den nye barnehagehverdagen som noe negativt.

– På ingen måte. Barna skjønner hvorfor det er viktig å vaske hendene og passe på hverandre. Og selve fundamentet i en god barnehagehverdag; varme, omsorg, glede og lek forsvinner ikke med gode smittevernrutiner, sier Aalberg.

Godt samarbeid

Aalberg retter en stor takk til foresatte for forståelse og samarbeid.

- Godt samarbeid mellom barnehage og hjem er helt avgjørende for at dette skal fungere. Både foresatte, barn og ansatte bidrar sammen til en trygg og kontrollert gjenåpning. Dette handler om stort og smått helt fra barna leveres ved porten om morgenen, gjøremålene gjennom dagen og til barna hentes, sier Aalberg.

- Bringe- og hentesituasjonene går i all hovedsak veldig fint, og ulike grupper benytter forskjellige porter i barnehagen, der dette er mulig. Det har blitt litt venting, og jeg forstår at nye rutiner kan være en tålmodighetsprøve for noen, men det er disse tiltakene som i sum gjør at vi nå kan slå fast at den første uka etter åpning har gått veldig bra, sier Aalberg.

Åpner skoler mandag

I Malvik kommune jobbes det på høygir med å planlegge gjenåpningen av småtrinnet i grunnskolen. Førstkommende mandag kommer elever fra 1. til 4. trinn tilbake til skolene sine. Og kommunalsjef for oppvekst i Malvik kommune, Ros-Mari Berre, er optimistisk før gjenåpningen.

- Erfaringene fra barnehagene er veldig positive. God planlegging og gode smittevernrutiner er helt avgjørende for at vi skal lykkes, og når jeg ser den innsatsen som ansatte i alle funksjoner legger ned for å gjennomføre åpningen på en trygg måte, er jeg sikker på at dette er i gode hender, sier Berre.

Fornøyd kommuneoverlege

Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen har arbeidet tett med både barnehager og skoler de siste ukene. Planlegging av åpning, ivaretakelse av ansatte med spørsmål og kvalitetssikring av gode smittevernrutiner har stått på programmet fra morgen til kveld.

- Noen spørsmål har det selvsagt vært, men gjenåpningen har så langt gått tilnærmet smertefritt og helt som planlagt, sier Helgesen som er tydelig på at åpne barnehager og skoler ikke betyr at samfunnet er tilbake til normalen med det første.

- Vi må regne med å forholde oss til strenge smittevernrutiner i lang tid framover. Det er helt avgjørende at folk som har luftveissymptomer holder seg hjemme, at vi holder avstand i hverdagen – også i finvær – og ikke minst fortsetter med god håndhygiene, sier Realf Ording Helgesen.