English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Veileder for skolene klar

Mandag 27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet å:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.trinn
  • la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger
  • sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Veilederne for skolene finner du her.