English A A A A A

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt nett

Der hvor det ligger separate ledninger for overvann og spillvann i gaten, er det et krav om at den enkelte eiendom skal legge separate ledninger for spillvann og overvann fra det kommunale nettet og inn i de bygg på eiendommen som har innlagt vann.

Veileder - Separering