English A A A A A

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av tofelts veg sett fra froskeperspektiv

Oversikt over privat-, kommunal- og fylkesveg

Statens vegvesen har oversikt over de ulike vegtypene i Malvik kommune. Her kan du også finnen annen teknisk informasjon.

Vegliste for Malvik kommune oppdatert april 2017

Vegliste for Malvik kommune

Revidert liste fra Statens vegvesen

Opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter.