English A A A A A
Vegetasjonsrydding langs fylkesvegen for å forebygge viltpåkjørsler

Vegetasjonsrydding for å forebygge viltpåkjørsler på fylkesvegen

Malvik Bygdaservice rydder vegetasjon langs fylkesvegen mellom Muruvik og Hommelvikhøgda. Formålet er å forebygge viltpåkjørsler på strekningen. Nye Veier og Malvik kommune finansierer arbeidet.

Strekningen mellom Muruvik og Hommelvikhøgda er utsatt for viltpåkjørsler. Spesielt rådyr, men også elg trekker mellom skogområdene på nord og sørsiden av fylkesvegen. Skumring og vegetasjon nær vegen gjør det vanskelig for bilistene å oppdage viltet i tide. Viltpåkjørsler medfører fare for alvorlige personskader og dyrelidelse. Materielle skader og arbeid knyttet til ettersøk av skadet vilt kommer i tillegg.

For å forebygge viltpåkjørsler samarbeider Malvik kommune med Malvik Bygdaservice og Nye Veier for å bedre trafikksikkerheten. Målet er at vegetasjonsryddingen vil redusere sannsynligheten for viltpåkjøsler på den utsatte strekningen framover.