Arbeid på veg

Veg

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.

Saksbehandling innenfor tjenesteområdet:

  • miljø-/trafikksikkerhetstiltak
  • administrasjon og drift og vedlikehold av kommunalt gatelysnett samt trafikksikkerhetsarbeidet
  • rekreasjon i tettsted
  • administrere drift og vedlikehold av park- og grøntanleggene
  • idrett
  • tjenesten omfatter administrasjon, teknisk drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg og friluftsområder