English A A A A A

Her finner du aktuell informasjon angående vegene i Malvik kommune.

Bilde av gravemaskin som graver snø

Aktuelt

vuluvegen artikkelbilde

Vuluvegen får endret kjøremønster

Vuluvegen vil få endret kjøremønster fra og med onsdag 7. november klokken 12.00.

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

Fiksgatami

Fiksgatami

For å få en god dialog med deg som innbygger ønsker vi at du melder fra om dårlige veger, fortau og andre trafikkforhold i Malvik kommune på fiksgatami.

Svartiden kan variere, men vi vil følge opp saken din på en god måte. 

Illustrasjonsbilde av tofelts veg sett fra froskeperspektiv

Oversikt over privat-, kommunal- og fylkesveg

Statens vegvesen har oversikt over de ulike vegtypene i Malvik kommune. Her kan du også finnen annen teknisk informasjon.

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Bilde av anleggsarbeid i Vuluvegen

Anleggsarbeid i Vuluvegen

Vil pågå til august 2018

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg.

Arbeid på veg

Veg

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.