English A A A A A

Her finner du aktuell informasjon angående vegene i Malvik kommune.

Bilde av gravemaskin som graver snø

Aktuelt

Illustrasjon hekk

Klipp hekken din, gjør skolevegen trygg

Her ser du hva som kreves av deg som eier av hekker og busker, og hvordan du kan bidra til å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Fiksgatami

Fiksgatami

For å få en god dialog med deg som innbygger ønsker vi at du melder fra om dårlige veger, fortau og andre trafikkforhold i Malvik kommune på fiksgatami.

Svartiden kan variere, men vi vil følge opp saken din på en god måte. 

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger.

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Pendlerparkering - hovedbilde

Pendlerparkering

Malvik kommune har tilrettelagt for flere parkeringsplasser for pendlere

I tilknytning til flere av bussholdeplassene og togstasjonene kan du parkere hvis du benytter deg av kollektivtransport.

Arbeid på veg

Veg

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.