English A A A A A

Aktuelt

Vedtatte arealplaner

Planinformasjon på web

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

201314 ingress vedtatt plan

Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik

Kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik ble vedtatt av kommunestyret 27. januar 2020.