English A A A A A

Aktuelt

Vedtatte arealplaner

Planinformasjon på web

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret arealplaner.no der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.