English A A A A A

Vedtatte arealplaner

Planinformasjon på web

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret arealplaner.no der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

 

Planinnsyn er et nyttig verktøy for å få oversikt over planen som gjelder for et område eller en eiendom. I innsynet kan det søkes på gårds- og bruksnummer, adresse eller zoom deg inn til ønsket område. Ved et klikk i kartet får du tilgang til plandokumentene.