English A A A A A

Vedlegg til VA-norm

Anleggsrapport

For krav til anleggsrapport se va-norm.no

Kravspesifikasjoner

Vannpumpestasjon (utlevering ved forespørsel)

Avløpspumpestasjon (utlevering ved forespørsel)

SD-anlegg (utlevering ved forespørsel)

Normaltegninger

Normtegning avløpskum

Normtegning vannkum

Normtegning sandfangkum i gate

Normtegning grøftegraving - utkiling av grøft - avskjærende grøft

  • Normaltegninger skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende vann og avløpsanlegg
  • alle prosjekttegninger inkludert kopierte NT skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet (navn og prosjektnr.)

Tegningene i dwg-format bestilles hos:
Malvik kommune, ARESAM
Epost: tah@malvik.kommune.no