English A A A A A

Varsel om vegstenging

På grunn av anleggsarbeider i krysset Lassvebergvegen/Saxe Viks veg, vil vegen være stengt for gjennomkjøring i perioden fra og med 01.11.2013 til og med 30.11.2013.

Omkjøring som vist på vedlagte kart.

Vegstenging.JPG