English A A A A A

Varsel om vannavstegning/trykkreduksjon

Gjelder Haukvegen, Falkvegen og øverste del av Stibakken. Tirsdag 20.11.2012 kl 09.00 til kl 14.00.
 

På grunn av: Utskiftning av reduksjon i kum.

...

Vannet vil være helt borte. FDV Kommunalteknikk ber om at det ikke blir benyttet vann i avstengingsperioden.

Noen gode råd til deg:

• Vann til husholdningen tappes opp.
• Fyll opp badekar (reserve - vann til toalett sisterne).
• Steng hovedstoppekran før vår vannavstenging. Når vannavstengingen er over bør kaldtvannskran nær hovedstoppekran åpnes for utspyling (f.eks utvendig kran), før hovedstoppekran åpnes igjen.
• Eventuell sil på vanninntak rengjøres.
• Unngå særlig vannforbruk før vannet igjen er rent.

Eventuelle spørsmål kan rettes til FDV Kommunalteknikk, ved telefon nummer 73972000