Illustrasjonsbilde jernbane

Varsel om støyende arbeid på jernbanesporet

I perioden mandag 14. november – søndag 27. november vil Jernbaneverket utføre arbeid på jernbanesporet i Malvik kommune:

  • rensking av vegetasjon i skjæring
  • manuell rensking av stein i skjæring
  • montering av bergbolter

På grunn av hyppige togavganger på Trønderbanen på dagtid, blir det nødvendig å gjennomføre majoriteten av arbeidet på kveld– og nattestid. Dette vil foregå i tidsrommet klokken 22.00 – 05.00. De fleste skjæringene hvor det skal gjennomføres arbeid ligger i god svastand fra bebyggelse, likevel vil noe av arbeidet kunne påvirke beboere i berørte områder. Arbeidet Jernbaneverket vil forsøke å ferdigstille arbeidet så raskt som mulig slik at hvert enkelt område legger merke til arbeidet i minst mulig grad.

Arbeidet er varslet gjennom avisannonser, og de bærmeste naboene vil i tillegg få tilsendt informasjon pr. post.