English A A A A A
Bilde_PS_Fjølstadbekken_utløp Hestsjøen (1)

Vannovervåkning av 7 innsjøer i Malvik

Nea-Nidelva vannområde har fått støtte av Fylkesmannen i Trøndelag til å gjennomføre vannovervåkning. I Malvik kommune skal det tas vannprøver i 7 innsjøer sommer/høst 2020. Innsjøene er Hønstadvatnet, Tufttjønna, Hestsjøen, Kinnsettjønna, Foldsjøen, Vennatjønna og Jøssåstjønna.

Nea-Nidelva vannområde og Malvik kommune har engasjert Jan Henrik Dahl i Living Landscape Institute til å gjennomføre vannprøvetaking i de utvalgte innsjøene. Formålet med undersøkelsene er å avklare vannkvalitet og økologisk tilstand med tanke på miljømål i vannforskriften.

Vannovervåkningen vil gi bedre kunnskap om miljøtilstanden i innsjøene. Det vil bli tatt flere vannprøver i løpet av sommer og høst 2020 for å få et best mulig bilde av vannkvaliteten over en lengre periode. Det vil bli brukt en mindre gummibåt i forbindelse med prøvetakingen. Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet i forbindelse med gjennomføringen av vannprøvetakingen.

Les mer om vannforvaltning og vannovervåkning her.

Miljørapporter fra Malvik kommune om vannforvaltning finner du her.