English A A A A A

Informasjon om vannstenging

Vannstenging

Ved behov for vannstenging skal søknad/bestilling sendes vannverket.

Saken gjelder offentlig vannforsyning. 

All søknad om vannavstenging skal være skriftlig.

Det er kun vannverket som kan saksbehandle og eventuellt godkjenne søknad om å stenge vannet.

For planlagte mindre tiltak må det påregnes minst tre dagers behandlingstid.

Vannstenging som gir bortfall av vann for mange abonnenter godkjennes som regel ikke.

Ved ordinær saksbehandling må tiltakshaver påregne seg ordinær offentlig saksbehandlingstid som er 3 uker eller 15 virkedager.

Søknaden skal inneholde informasjon om hvem som er tiltakshaver og hvem som er ansvarlig foretak.

Søknaden skal inneholde en skisse som viser hvordan tilkoblingen er tenkt utført, hvor tiltaket skal utføres og eventuelt andre forhold.

For tiltak og eller tekniske løsninger som krever dispensasjon fra kommunens VA-Norm skal skisse/tegninge vise alle forhold ved tiltaket, det vises til kommunens VA-Norm.

Alle tiltak som kommer i konflikt med den offentlige vannforsyningen skal prosjekteres av rådgiver med sentral eller lokal godkjenning.

Tegningene skal vare teknisk godkjennt av Malvik Kommune før det kan søkes om vannavstenging.

 

Søknad om vannstenging skal sendes til postmottak@malvik.kommune.no.