English A A A A A

Illustrasjonsbilde av demning

Vann er viktig med tanke på drikkevann, fiske, bading og rekreasjon, mangfoldig natur og god folkehelse. Målsettingen er at alt vann skal ha en god kjemisk og økologisk tilstand. Dette gjelder bekker, elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.

I kommunens arbeid med vannforvaltning er det derfor nødvendig med prøvetaking i utvalgte vannforekomster for å kunne fastslå miljøtilstanden. I arbeidet med vannforvaltning og oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen i Norge er kommunene organisert i ulike vannområder.

Sammen med Selbu, Tydal, Trondheim, Klæbu og Melhus inngår Malvik kommune i Nea-Nidelva vannområdet. Sentralt i arbeidet er å karakterisere og klassifisere vannforekomstene i kommunen med tanke på miljøtilstand. Vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømål må undersøkes med tanke på gjennomføring av tiltak.

Informasjon om vannforvaltning fra SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)
Vannforskriften
Dataregistrering og oversikt fra Vann-Nett
Oversikt
Registrering og analyse av tilstand i vann fra Miljødirektoratet.
Vannregistrering
Forskrift om rammer for vannforvaltningen fra Lovdata.no
Vannforvaltning

 

Aktuelt

Bilde_PS_Fjølstadbekken_utløp Hestsjøen (1)

Vannovervåkning av 7 innsjøer i Malvik

Nea-Nidelva vannområde har fått støtte av Fylkesmannen i Trøndelag til å gjennomføre vannovervåkning. I Malvik kommune skal det tas vannprøver i 7 innsjøer sommer/høst 2020. Innsjøene er Hønstadvatnet, Tufttjønna, Hestsjøen, Kinnsettjønna, Foldsjøen, Vennatjønna og Jøssåstjønna.