English A A A A A

Vann og avløp - hovedbilde.jpg

FDV kommunalteknikk har ansvar for vann og avløp. Forkortelsen FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold.

Produksjon av vann

 • Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale vannverk
 • Drift av kommunalt vannverk i Mostadmark.
 • Omfatter også kjøp av vann fra Trondheim kommune.

Distribusjon av vann

 • Distribusjon av kommunal vannforsyning.
 • Administrasjon og drift/vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, høydebassenger, ledningskartlegging og driftsovervåkning.
 • Saksbehandling innenfor tjenesteområdet og administrasjon av gebyrregulativet.

Avløpsrensing

 • Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale avløpsrenseanlegg.
 • Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Avløpsnett, innsamling av avløp

 • Administrasjon og drift/vedlikehold av kommunens avløpsnett.
 • Administrasjon og drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer, pumpestasjoner.
 • Saksbehandling innenfor tjenesteområdet.
 • Separering, ledningskartlegging og administrasjon gebyrregulativet.

Tømming slam/septik

 • Innsamling av slam og septik.
 • Omfatter leverandørtjenester i forbindelse med innsamling av slam og septik samt administrasjon.

Aktuelt

Vennatjønna

Forskningsprosjektet Drikkevannsstudien

Undersøker hvor mange som blir syke av drikkevannet

Forskningsprosjektet undersøker hvor mange som blir syke av drikkevannet.

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Malvik kommune tilhørende Mostadmark kommunale vannverk er invitert.

Bilde av en bekk

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger.

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.