English A A A A A

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

Bilde av en bekk

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Illustrasjonsbilde av renseanlegget ved Nygården

Bygger nytt renseanlegg ved Nygården

Malvik kommune bygger nytt avløpsrenseanlegg ved Nygården, og vil samtidig oppgradere hele området. I tillegg til selve anlegget, blir det satt opp publikumstoalett ved Malvikstien og parkeringsplassen ved småbåthavna blir asfaltert.

Nærbilde av vannmåler

Avlesning av vannmåler 2017

Nye rutiner i forbindelse med avlesning

Fra årsskiftet kommer det nye rutiner for avlesning av vannmåler i Malvik kommune.

Søppel skal ned ikke her.

Søndag 19. november markeres verdens toalettdag over hele verden.

Én million nordmenn kaster avfall i toalettet

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Movegen

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Gammelløfta

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Hommelvik sentrum

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.