English A A A A A

Aktuelt

Vennatjønna

Forskningsprosjektet Drikkevannsstudien

Undersøker hvor mange som blir syke av drikkevannet

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Malvik kommune tilhørende Mostadmark kommunale vannverk er invitert.

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Malvik kommune bygger trygg skoleveg i Dalabakkan på Øvre Grønberg. I forbindelse med dette arbeidet blir vegen og vann- og avløpsanlegget i området oppgradert. Området for rehabilitering er utvidet med tanke på vegprosjektet, for å etablere en sikrere vannforsyning og sikre en bedre håndtering av avløpsvannet.

Siste asfaltering og finpuss blir ferdig våren 2019.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

Bilde av en bekk

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Illustrasjonsbilde av renseanlegget ved Nygården

Bygger nytt renseanlegg ved Nygården

Malvik kommune bygger nytt avløpsrenseanlegg ved Nygården, og vil samtidig oppgradere hele området. I tillegg til selve anlegget, blir det satt opp publikumstoalett ved Malvikstien og parkeringsplassen ved småbåthavna blir asfaltert.

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Kumsett Hallin

Vann og Avløp

Litt om hva vi driver med.

Her kan du finne ut  litt om hva FDV Kommunalteknikk driver med innenfor vann og avløp. FDV står forresten for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.