English A A A A A

Valgte politiske representanter

Råd og utvalg for perioden 2015-2019 der Malvik kommune er representert.

Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere:

Morten Olafsen H

Kommunens representant i Det kirkelige fellesråd 

Medlem Vara
Torstein Fosmo AP Astrid Dalhaug KrF

Representant til representantskapet i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) 

Medlem Vara
Jahn Harry Kristiansen AP Randi Eikevik FM

Representant til representantskapet i Revisjon Midt-Norge SA

Medlem Vara
Randi Eikevik FM Jahn Harry Kristiansen AP

Representant til representantskapet i Trondheim Havn IKS

Medlem Vara
Ingrid Aune AP Erling M. Foss H

Representant til representantskapet i IKA Trøndelag

Medlem Vara
Lise Marthe Guldsten Christine Elveland

Representant til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Medlem Vara
Håvard Renanger H Brit R. Aune H

Representant til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS

Medlem Vara
Matz Ulstad AP Randi Eikevik FM

Representanter til representantskapet i Innherred Renovasjon IKS

Medlem Vara
Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP
Knut Svisdahl MDG Lisa Kristiansen SV
Per Walseth PP Eivind Engan H

Representanter fra Malvik kommune til regionrådet i Værnesregionen

Medlem Vara
Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP
Eva Lundemo H Terje Hansen FRP

Representanter fra Malvik kommune til Samarbeidsorganet mellom kommunene i Trondheimsregionen og fylkeskommunen

Medlem Vara
Ingrid Aune AP Matz Ulstad AP
Torgeir Anda V Eva Lundemo H
Rådmann Personlig vara for rådmann

Representanter fra Malvik kommune til Kommunenes interesseorganisasjon KS fylkesmøte

Medlem Vara
Ingrid Aune AP Matz Ulstad AP
Ole Herman Sveian SP Heidi Steine MDG
Eva Lundemo H Terje Hansen FrP

Representant fra Malvik kommune til styret i Jøssåsen Landsby 

Medlem Vara
Randi Hansen AP Ronny Farsund H

Representant fra Malvik kommune til Trondheimsregionens friluftsråd 

Medlem Vara
Bernt Ole Ravlum AP Frank Schmiemann MDG

Samarbeidsutvalgene i grunnskolen og kulturskolen i Malvik kommune: 

Barnehage/skole:

Medlem:

Vara:

Vidhaugen barnehage

Ketil Sivertsen SP

Trine Landsem Larsen FM

Sandfjæra barnehage

Trond Hoseth AP

Ronny Farsund H

Planetringen barnehage

Kjell Solem FrP

Rune Rønning FM

Saksvik barnehage

Kristin Hestenes SP

Brit Aune H

Solstrand barnehage

Brit Aune H

Robert Barø PP

Vikhammer Vestre barnehage

Arild Øyan SV

Kristin Strandheim AP

Vikhammeråsen barnehage

Rikke Eikevik FM

Anders Frost H

Hommelvik skole

Terje Talsnes AP

Anne Grethe Torsteinsen PP

Saksvik skole

Anne S. Mostervik AP

Laila Tøndel V

Sveberg skole

Ketil Sivertsen SP

Ronny Farsund H

Vikhammer skole

Ole Herman Sveian SP

Hans Olav Staven SP

Vikhammeråsen grendaskole

Torstein Fosmo AP

Fredrik Øvergaard V

Hommelvik ungdomsskole

Terje Talsnes AP

Liv Aksnes AP

Vikhammer ungdomsskole

Trond Hoseth AP

Torstein Fosmo AP

Malvik kulturskole

Anders Frost H

Knut Svisdahl MDG

Lisa Kristiansen SV 

Arild Øyan SV

Kari Saxevik SP

Sara Benedikte Steine MDG

 

Skoleutvalget for Malvik videregående skole:

Medlem Vara
Trond Hoseth AP Ida Vetleseter Bø SP
   

 

 

 

Tips en venn Skriv ut