English A A A A A

Valgfag 2018-19

Bakgrunnen for innføring av valgfagene er at de skal bidra til økt motivasjon og læring gjennom at skoledagen blir mer praktisk. Læreplanen i de ulike valgfagene finner dere på utdanningsdirektoratets sider (udir.no). Under ser du hvilke valgfag vi tilbyr på de ulike trinnene.

 

8.trinn

 • Fysisk aktivitet og helse (Fysak)
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis

9.trinn

 • Programmering
 • Fysisk aktivitet og helse (Fysak)
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon av varer og tjenester

10.trinn

 • Innsats for andre
 • Fysisk aktivitet og helse (Fysak)
 • Sal og scene
 • Natur, miljø og friluftsliv