English A A A A A

Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget er 13. september 2021.

Valggjennomføring og korona

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokalene våre.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg, for å begrense smitterisikoen på grunn av koronapandemien.

Har du stemmerett?

Ved Stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du

  • er norsk statsborger
  • fyller 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra. Du kan da velge å stemme der på valgdagen, eller forhåndsstemme i Malvik. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra det er klart, rundt 10. juli, og til og med valgdagen i servicetorget på rådhuset.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021, fra og med 10. august.
Mer informasjon kommer.

Valglokaler og stemmetider

Vi avholder valg i følgende valglokaler på valgdagen 13. september.

Valglokaler Åpningstider
Ytre Malvik samfunnshus 09.00–21.00
Saksvik skole 09.00–21.00
Malvik Senter 09.00–21.00
Idrettsbygget Hommelvik ungdomsskole 09.00–21.00
Mostadmark samfunnshus 13.00–21.00

 

Digitalt valgkort

Du får tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Mer informasjon

Vi oppdaterer denne siden med informasjon om hvor og hvordan du stemmer.

Se mer informasjon på valg.no.