English A A A A A

Utsatt flyttedato Malvik sykehjem

Det har vært befaringer på de nye sykehjemsplassene v/ Hommelvik helsetun og i den forbindelse er det avdekket at entreprenør har lagt feil flis på alle badene.

Flisene som er lagt fyller ikke de krav til sklisikkerhet som er fastsatt av kommunen, og må derfor erstattes. Dette ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv og ut fra et ansatteperspektiv. Arbeidet følges opp fra HENT.  

Ledelsen har, på bakgrunn av dette, avlyst planlagte møter med brukere/ pårørende og opplæringsdager for ansatte. De avlyste aktivitetene vil nå bli tidfestet og gjennomført så snart som mulig.  

Rådmannen er opptatt av å sikre en forsvarlig drift og ser derfor behov for å utsette flyttingen i 14 dager, - dvs. ny flyttedato i nye helsetun på Vikhammer og i Hommelvik er fastsatt til onsdag den 6.mai.