English A A A A A

Utredning av oppvekststrukturen i Malvik kommune

Malvik kommunestyre vedtok den 28.11.11 rammene for en utredning av oppvekststruktur i Malvik kommune i 2012. Arbeidet med prosjektet startet i mars.

Etter en offentlig utlysning engasjerte Malvik kommune Norconsult AS som ekstern prosjektleder for å utarbeide en plan for struktur for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i kommunene. Bakgrunn for oppdraget er at befolkningsprognoser og elevtallsframskrivninger for Malvik kommune tilsier en tilvekst som dagens barnehage- og skolestruktur ikke kan håndtere. Kommunen fremhever at det er ønskelig med helhetsperspektiv på hele oppvekstsektoren, hvor blant annet bibliotek, ungdomsklubb og kulturarena skal trekkes inn i dette perspektivet. Konsulentene fra Norconsult AS har vært på befaring ved alle kommunale skoler og barnehager i Malvik, og det har vært avholdt jevnlige møter mellom konsulenter og prosjektgruppa underveis i arbeidet med planen.

Les oppdragsbeskrivelsen her: Oppdragsbeskrivelse 

Organisering av prosjektet:

Oppdragsgiver er kommunestyret. Styringsgruppen består av rådmannens lederteam og rådmann Kristian Rolstad er prosjektansvarlig.

Prosjektgruppen består av:

Prosjektleder og konsulent fra Norconsult AS, Siv Stavem og Kristine Aske

Malvik kommunale foreldreutvalg ved Gry Haugen

Representant virksomhet barnehage, Planetringen barnehage ved Else Mette Rostad

Representant barnehageskole, Sveberg skole ved Jørn Indergård

Representant ungdomsskole, Hommelvik ungdomsskole ved Kristel Buan Linset

Utdanningsforbundet ved Bjørn Wannebo

Fagforbundet ved Kari Øvre

Rådmannen ved Gro Hovde Fiksdahl

Referansegruppe vil være:

• Hovedverneombud

• Representant fra  folkehelse og iniversiell utforming

• Kultur v/barn og unge

• Aktuelle virksomhetsledere i forbindelse med sambruk

• Brukerutvalg

Det har vært gjennomført informasjonsmøte med utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for helse og velferd. Det vil legges til rette for høringsrunder og folkemøte i løpet av høsten 2012. Prosjektrapport skal være ferdigstilt innen 01.11.12 og legges frem for politisk behandling etter dette.

Mer informasjon om prosjektet kommer i september.

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til prosjektet kontakt rådgiver Gro Hovde Fiksdahl på telefon 73 97 20 04.