English A A A A A

Utleiepriser

Bruket kulturhus

Øving/møte

 

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Nygaardsvoldsalen

578

Saga, Kjerraten

345

Storbladet, Litjbladet, Høvleriet

228

AV-tekniker, pris per time

690

 

Arrangement

Nygaardsvoldsalen

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Frivillige lag, inkludert konferanse-AV

2 337

Frivillige lag, inkludert konsert-AV

5 219

Kommersielle, inkludert konferanse-AV

5 795

Kommersielle, inkl konsert AV

9 242

Kun kjøkken

578

 

Saga

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Frivillige lag, inkludert konferanse-AV

1 229

Kommersielle, inkludert konferanse-AV

2 898

 

Kjerraten

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Frivillige lag, inkludert konferanse-AV

2 005

Kommersielle, inkludert konferanse-AV

4 676*

*inkludert tilsynsvakt

Hommelvik idrettshall - badstue

 

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Timepris lag/organisasjoner

161

Hommelvik idrettsbygg - gymsal

Del av sal

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

1/1

260

2/3

194

1/3

89

Hommelvik idrettsbygg - svømmehall

 

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Timepris lag/organisasjoner

161

Timepris ekstern leie

324

Helg (fire timer minimumsleie)

5 437

Malvikhallen

Del av sal

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

1/1

389

3/4

292

1/2

194

1/4

96

Sveberghallen

Del av sal

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

1/1

389

1/3

144

Ytre Malvik samfunnshus

Øving/møte

 

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Storsalen

578

Lillesalen inkludert kjøkken

445

Peisestue

228

Møterom ved storsalen

228

AV-tekniker, pris per time

690

Arrangement

Storsalen

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Frivillige lag, inkludert konferanse-AV

2 337

Frivillige lag, inkludert konsert-AV

5 219

Private og kommersielle, inkludert konferanse-AV

5 795

Private og kommersielle, inkludert konsert-AV

9 242

Kun kjøkken

578

 

Lillesal, peisestue og kjøkken

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Frivillige lag, lillesal og kjøkken

1 229

Frivillige lag, peisestue

445

Private og kommersielle, hele 1. etasje

4 452

Sveberg grendahus

 

Betalingssats i kroner fra 1. januar

 

2020

Øving; frivillige lag og organisasjoner

335

Øving; private, utenbygds og næring

1 112

Arrangement; frivillige lag og organisasjoner

1 631

Arrangement; kommersielle

3 588