English A A A A A
Gir hjelp

Utkast til demensplan 2020

Utkast til Demensplan 2020 er nå ute på høring.  Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet.

Du kan lese høringsutkastet her: Høringsutkast demensplan

Ønsker du å lese det i en kortversjon, kan du lese den her: Demensplan 2020 Kortversjon