Busskilt

Utfordringer i oppstarten med skoleskyss

Det har vært noen utfordringer i oppstarten med skoleskyss til og fra Hommelvik ungdomsskole – skolen har nå vært i kontakt med AtB som leverer transporten og de har gitt skolen følgende tilbakemelding:

Det presiseres at det er samme transportør og selskap som kjører skoleskyss i Malvik som før jul, slik at kontaktpersonene er de samme, samtidig som AtB har fått en sterkere rolle med tanke på at AtB er Oppdragsgiver.

Vil gå gjennom de 3 problemstillingene som jeg har fått enkeltvis.

1. Buss fra Muruvik til Hommelvik ungdomsskole – Full buss. Dette skyldes at i den nye kontrakten med Nettbuss som startet 1.januar 2012, skal de kjøre med en ny busstype, laventre klasse II bybuss. Dette bl.a for å imøtekomme skoleskyssproblematikken med setebelter. Denne bussen har lavere sitteplasskapasitet enn den bussen Nettbuss hadde på strekningen før jul, men dog høyere antall ståplasser. På denne strekningen har man også høyere prosent betalende passasjerer, og her har vi nå startet vurderingen av å sette inn en ekstra buss. Vil understreke at det ikke kjøres ulovlig, med for mange ståplasser, men det kan mulig oppleves slik for de som har vært vant til en helt annen busstype enn den som kjører nå.

2. Buss fra Hommelvik ungdomsskole til Sveberg – Manglende buss. Dette skyldes at AtB kom med en ekstrabestilling på buss etter kunngjøring av anbudet. Nettbuss hadde dessverre oversett denne bestillingen da de satte opp vognløpene. Denne skal nå være ordnet.

3. Buss fra Sveberg til Hommelvik ungdomsskole – Full buss Her har man samme forklaring som ved punkt 1. Her vil vi vurdere om vi setter inn 2 busser av den nye typen og da avslutter kjøring med minibuss. Dette jobber vi med samtidig som punkt 1.

Ta gjerne kontakt dersom noe forts er uklart, og du vil få beskjed når vi har fått evaluert hvordan løsningen blir fra Muruvik og Sveberg til Hommelvik ungdomsskole.

mvh Sissel Hagen Fagansvarlig skoleskyss +47 988 81 601