English A A A A A

Aktuelt

Utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier, eller en utbygger, om utbygging av et område og gjennomføring av vedtatt reguleringsplan.
Dette dreier seg ofte om opparbeiding av teknisk infrastruktur, bygningers utforming og lignende.

Utbavtale Lassvebergvegen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Lassvebergvegen 8 og 10

Malvik kommune har startet forhandlinger med Lassvebergvegen 8 og 10 AS om utbyggingsavtale for Lassvebergvegen 8 og 10, gnr. 1, bnr. 9 og gnr. 1, bnr. 25.

4_1 Utbavtale oppstart

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Vikhammer øvre

Malvik kommune har startet forhandlinger med SEBO Boliger AS om utbyggingsavtale for Vikhammer øvre, gnr. 4, bnr. 1.

6_199 Utbavtale oppstart

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Naustbergvegen

Malvik kommune har startet forhandlinger med Selbuhus Industrier AS om utbyggingsavtale for Naustbergvegen, gnr. 6, bnr. 199.