English A A A A A
Arbeid i tunnel

Utbedring av vifter i Gevingåstunnelen

Arbeidet vil starte på vestsiden av tunnelen ved Hommelvik.

Jernbaneverket planlegger å utbedre eksisterende vifter i Gevingåstunnelen i oktober–november 2016. Arbeidet vil bestå av:

  • demontering av seks vifter fordelt på tre par, inkludert vifteoppheng

  • montering av nye fjellbolter for oppheng av nye vifter

  • montering, tilkobling og programmering av seks nye tunnelvifter

Selve arbeidet vil starte på vestsiden av tunnelen, ved Hommelvik og foregå mellom klokken 00.00–05.15. Dette vil medføre noe trafikk utenfor tunnelen i den planlagte arbeidstiden, uten at det vil være til vesentlig ulempe for omgivelsene