English A A A A A
Forside: brosjyren Friluftsliv for alltid, utgitt av Miljødirektoratet

Unike friluftsområder i Malvik

Friluftsliv og tilgjengelighet til natur og friluftsområder har vært viktig i Malvik kommune over mange år. Statlig sikring av friluftsområder med støtte av Miljødirektoratet har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Nå er vi med i inspirasjonsbrosjyren «Friluftsliv for alltid».

Gjennom folkehelseundersøkelsen LEV VEL ga innbyggeren i Malvik allerede i 2010 tydelige tilbakemeldinger på at tilgang til sjøen og marka var viktige kvaliteter for å leve et godt liv. 

Alle kommuner og interkommunale friluftsråd har muligheten til å søke Miljødirektoratet om midler til å tilrettelegge friluftslivsområder og turstier for allmennheten. Denne muligheten har vi i Malvik benyttet oss av. 

Tilbud for alle innbyggere

Det er et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha universelt utformede friluftslivsområder innen 2025. Universell utforming handler om å skape løsninger og områder som gir alle innbyggere samme muligheter til å delta. Midtsandtangen og Malvikstien er universelt utformede friluftsområder vi er stolte av. 

Inspirasjonsbrosjyre fra Miljødirektoratet

l Brosjyren «Friluftsliv for alltid» presenterer Miljødirektoratet ordningen med statlig sikring. Det er 2400 områder i landet som er sikret på denne måten. Brosjyren gir smakebiter på en rekke flotte sikringsprosjekter. Blant eksemplene i brosjyren er Malvik kommune med. Her deler vi erfaringene vi har gjort oss i prosjektet og viser frem de flotte friluftsområdene. Miljødirektoratet håper brosjyren bidrar til å vise mulighetene ordningen gir og inspirerer til nye prosjekter.

Les hele brosjyren "Friluftsliv for alltid