English A A A A A

Ungdata-undersøkelsen i Malvik 2014

På oppdrag fra Malvik kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Undersøkelsen omfatter elever på ungdomsskolen og videregående skole i kommunen, og foregår ved at ungdommene svarer på et anonymt spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 6-7: mandag 3. - fredag 14. februar, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

HER finner du resten av informasjonsskrivet