Tunnel Svebergmarka

Tunnel i Svebergmarka

Byggherre: Malvik kommune
Utførende entreprenør: Teknobygg Anlegg AS

Arbeidet med å utbedre tunnelen i Svebergmarka pågår nå. Tunnelen blir en del av ringvegen rundt Svebergmarka. Arbeidet startet opp i september og blir avsluttet fram mot jul. På grunn av vinter og frost vil resterende arbeider med asfaltering og setting av kantstein utsettes til våren 2014. Tunnelen åpenes da for trafikk.

Når ringvegen åpnes for trafikk vil krysset Bjørnmyra/Svebergvegen reguleres med vanlig høyreregel, slik som andre boligveger tilknyttet Svebergvegen. Gjennom tunnelen og forbi krysset Bjørnmyra/Svebergvegen blir farten regulert til 30 km/t. Egen skiltplan for område er under behandling.